نمایش یک نتیجه

  • مقاوم ساز بتن کازیکس

    شرایط نگهداری : به دور از تابش و رطوبت نگهداری و پس از باز شدن بسته بندی بلافاصله استفاده ...