نمودار ارزیابی اثرگذاری کازیکس (CAZYX)

همانطور که نمودار بالا نشان می دهد مقاومت فشاری در نمونه های بتن زیستی با عیارهای مختلف 325 تا 400  حاوی پودر مقاوم ساز کازیکس نسبت به نمونه های بتن معمولی ( نمونه های شاهد) افزایش یافته است. حداکثر افزایش مقاومت فشاری در بتن زیستی حاوی کازیکس پس از دوره زمانی 28 روزه و در عیار 325 نسبت به نمونه بتن معمولی( نمونه بدون کازیکس) و در عیار 350  بوده که معادل 23.89% می باشد.

 

درباره ما


شرکت زیست یار وارنا (سهامی خاص) در سال 1393 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تولید، تحقیق و توسعه افزودنی های نوین بتن در صنعت عمران آغاز نموده است.

دسترسی سریع