اخبار

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی مقاومت فشاری بتن میکروبی

 
 

 

 

 

 

 

 

مطالعه آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن با گرید M-356 و ترمیم ترک در بتن خود ترمیم شونده مبتی بر باکتری

 

 

 

 

 

 

 
 
 

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش

بینی مقاومت فشاری بتن میکروبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه روش های خود ترمیمی مبتنی بر باکتری در ملات های ژئوپلیمر متاکائولین

 

 

 

 

 

 

 

بررسی میزان تاثیر بارهای پایدار بر بتن خود ترمیمی و میزان خوردگی ها در بتن های باکتریایی

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده زیستی هوشمند در بتن خودترمیم شونده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مروری بر ارزیابی عملکرد بتن باکتریایی خود ترمیم شونده: مکانیسم ها، مقاومت ، دوام و خواص ریزساختاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر پارامترهای غلظت و نسبت باکتری های افزوده شده بر خواص بتن خود ترمیم شونده در محیط سولفاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی سیستماتیک بتن خود ترمیم شونده مبتنی بر باکتری: بررسی خواص کانی سازی زیستی، مکانیکی و دوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره ما


شرکت زیست یار وارنا (سهامی خاص) در سال 1393 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه تولید، تحقیق و توسعه افزودنی های نوین بتن در صنعت عمران آغاز نموده است.

دسترسی سریع