فعالیت های علمی و تحقیقات علمی

Text Box:      زیست یار وارنا به عنوان یک مرکز تحقیقاتی بایولوژیک کشور، به عنوان قوی ترین مرکز تحقیق و توسعه صنعت بایولوژیک مطرح و تا کنون بالغ بر 50 مقاله علمی و تحقیقاتی در ارتیاط با بایوتکنولوژی توسط دکتر شناور در سطح ایران و جهان نگاشته شده ، پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا مورد دفاع قرار گرفته است.

مرکز تحقیق و توسعه زیست یار وارنا تا کنون بالغ بر 10 نوع محصول در حوزه های مختلف بایوتکنولوژی طراحی و به تولید انبوه رسانده است که جدیدترین این محصولات می توان به سیستم بایولوژیک تصفیه پساب های صنعتی اشاره کرد.

تعداد آمار بازدید از سایت

install tracking codes
Visitors Total

تلفکس :

تیم متخصصین  پروبیوتیک:

تیم تصفیه بایولوژیک  پساب:

01333696148

مهندس رفعتی:

دکتر عبدالهی :

09116341026

09111323467

09111315714

شرکت دانش بنیان

 زیست یار وارنا